Najlepsze butiki modowe na swiecie w jednym miejscu I Darmowa dostawa powyzej 400,- i latwe zwroty

Bezproblemowe zwroty w ciagu 14 dni

Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty

Znajdź swoje ulubione produkty

Menu

Polityka Prywatności

Polityka prywatności www.showroom.pl

SHOWROOM sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, NIP 521-362-88-19, przywiązuje dużą wagę do poufności i bezpieczeństwa danych. O ile nie zaznaczono inaczej, spółka SHOWROOM sp. z o.o. jest administratorem danych w zakresie opisanych poniżej czynności przetwarzania.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych zebranych od Państwa, gdy dokonują Państwo u nas zakupów, korzystają z naszej witryny internetowej i stron w mediach społecznościowych, ubiegają się Państwo o pracę i kontaktują się z nami jako osobą do kontaktu ze strony naszych klientów B2B, dostawców i innych partnerów.

W polityce określono wytyczne dotyczące metod postępowania spółki SHOWROOM z Państwa danymi osobowymi i przedstawiono informacje, do których mają Państwo prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 1. Informacje dla osób odwiedzających tę witrynę / robiących za jej pośrednictwem zakupy

W poniższej części opisano sposób postępowania przez spółkę SHOWROOM z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę www.showroom.pl, a także klientów, którzy dokonują zakupów za jej pośrednictwem.

Zbieranie danych osobowych

Spółka SHOWROOM może zbierać, przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Kiedy odwiedzają Państwo i przeglądają naszą witrynę
 • Kiedy kupują Państwo przedmioty online w sklepie internetowym SHOWROOM
 • Kiedy zapiszą się Państwo do newslettera SHOWROOM
 • Kiedy biorą Państwo udział w jednym z konkursów lub wydarzeń spółki SHOWROOM
 • Kiedy kontaktują się Państwo z SHOWROOM
 • Kiedy korzystają Państwo z innych funkcji i usług oferowanych przez spółkę SHOWROOM

Rodzaje danych osobowych

Spółka SHOWROOM może zbierać, przetwarzać i przechowywać poniższe dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Informacje o Państwa zamówieniach
 • Numer telefonu
 • Informacje wprowadzane podczas tworzenia konta użytkownika
 • Adres IP
 • Informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny
 • Produkty i usługi, którymi się Państwo interesują

W związku z zakupami w witrynie (np. płatność za zakupy) podają Państwo dane swojej karty. Spółka SHOWROOM nie przechowuje informacji o karcie, a w celu realizacji płatności korzysta z usług swoich partnerów biznesowych. Informacje o płatności są zatem przechowywane i przetwarzane przez podmiot obsługujący płatności.

Cel przetwarzania

Możliwe cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Zarządzanie kontem użytkownika
 • Realizacja zamówień
 • Fakturowanie i inne rodzaje pobierania płatności
 • Zarządzanie umowami zawartymi między Państwem a spółką SHOWROOM oraz ich realizacja
 • Dystrybucja newsletterów i innych form reklamy/marketingu
 • Przeprowadzanie konkursów i innych wydarzeń
 • Ogólne cele marketingowe
 • Zarządzanie obsługą klienta i ogólna komunikacja
 • Wysyłanie komunikatów usługowych
 • Wysyłanie ankiet satysfakcji klienta
 • Obsługa wniosków od Państwa
 • Opracowywanie produktów i usług
 • Statystyki i analizy
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
 • Wykrywanie, badanie i zwalczanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw i innych potencjalnie nielegalnych działań oraz zapobieganie im

Podstawa przetwarzania

Spółka SHOWROOM przetwarza dane osobowe na co najmniej jednej z następujących podstaw:

 • Realizacja umowy: Przetwarzanie danych osobowych może być w niektórych przypadkach konieczne do realizacji umowy między spółką SHOWROOM a Państwem, na przykład podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach, gdy na przykład prowadzimy statystyki, analizy, działania marketingowe (niewymagające zgody), przeprowadzamy badania satysfakcji klientów, udzielamy wsparcia oraz ulepszamy i rozwijamy nasze produkty i usługi (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zgoda: Spółka SHOWROOM będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe do przesyłania informacji o produktach, newsletterów i innych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to uprzednią wyraźną zgodę, chyba że obowiązujące prawo zezwala nam na kontakt z Państwem bez takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zobowiązanie prawne: Przetwarzanie danych osobowych może w niektórych przypadkach być konieczne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, na przykład wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Wymogi prawne: Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zapobiegania oszustwom bądź ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Okres przechowywania

Dane osobowe zbierane w związku z dokonywanymi przez Państwa zakupami są przechowywane domyślnie przez 3 lata od ostatniego zakupu.

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych są przechowywane przez 5 lat od końca roku obrotowego, po czym dane są usuwane.

Dokumentacja Państwa zgody marketingowej jest przechowywana przez 2 lata od momentu wycofania przez Państwa zgody na otrzymywanie materiałów w zakresie marketingu bezpośredniego.

Możemy jednak zatrzymywać dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane mogą być również przetwarzane i przechowywane dłużej w formie zanonimizowanej.

 1. Informacje dla odwiedzających lub użytkowników naszych stron w mediach społecznościowych

W poniższych częściach opisano przetwarzanie przez spółkę SHOWROOM danych osobowych, które są pozostawiane lub podawane w czasie odwiedzania stron mediów społecznościowych spółki SHOWROOM, np. strony SHOWROOM na Facebooku (w tym na Instagramie) i w portalu LinkedIn („media społecznościowe”). Ta część stanowi uzupełnienie ogólnej polityki prywatności opracowanej przez poszczególne firmy branży mediów społecznościowych.

Spółka SHOWROOM i poszczególne media społecznościowe są współadministratorami danych w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Wraz z innymi firmami nieustannie staramy się prowadzić dialog z mediami społecznościowymi na temat regulacji dotyczących współadministrowania danymi. W związku z tym zarówno portal Facebook, jak i LinkedIn opublikowały aneks dotyczący współadministratorów danych, do którego można uzyskać dostęp pod następującymi łączami:

W zależności od Państwa zachowania w mediach społecznościowych spółka SHOWROOM i firmy z branży mediów społecznościowych mogą zbierać następujące dane osobowe:

 • Polubienia lub inne reakcje wyrażane na stronach
 • Komentarze zostawiane przez Państwa na stronach
 • Państwa wizyty na stronach

Spółka SHOWROOM wykorzystuje Państwa dane osobowe do ulepszania swoich produktów i usług oraz do tworzenia statystyk. W związku z tym spółka SHOWROOM wykorzystuje zagregowane dane dostarczane przez media społecznościowe za pośrednictwem ich plików cookie, takie jak dane dotyczące wieku, płci, stanu cywilnego, zatrudnienia, stylu życia, obszarów zainteresowań, a także dane dotyczące zakupów i informacje geograficzne.

Spółka SHOWROOM przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów SHOWROOM polegających na możliwości ulepszania swoich produktów i usług, por. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmy z branży mediów społecznościowych można znaleźć w ich polityce prywatności i plików cookie:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych mają Państwo kilka praw, o których mogą Państwo przeczytać więcej w punkcie 5 niniejszej polityki. Ogólna konfiguracja mediów społecznościowych i umowy zawarte między spółką SHOWROOM a firmami z branży mediów społecznościowych określają, że aby skorzystać z Państwa praw wobec firm z branży mediów społecznościowych, muszą się Państwo z nimi skontaktować. Dzieje się tak, ponieważ tylko firmy z branży mediów społecznościowych mają praktyczną możliwość podjęcia kroków niezbędnych do realizacji większości Państwa żądań.

Użytkownicy portalu Facebook mogą skorzystać ze swoich praw, zmieniając ustawienia prywatności mające wpływ na sposób zbierania i przetwarzania ich danych osobowych podczas odwiedzania strony na Facebooku i korzystania z niej. Aby zmienić ustawienia lub dowiedzieć się więcej o korzystaniu ze swoich praw, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/preferences oraz https://www.facebook.com/settings

Łącze dla użytkowników portalu LinkedIn, którzy chcą zmienić swoje ustawienia lub skorzystać ze swoich praw: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ oraz https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Jeśli jednak uważają Państwo, że spółka SHOWROOM może spełnić Państwa żądanie, prosimy o kontakt z nami.

 1. Informacje dla kandydatów ubiegających się o pracę

Przetwarzamy dane osobowe, które pojawiają się w podaniu o pracę i CV, a także wszelkie przesłane załączniki, w celu oceny podania o pracę. Jeśli zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę, zbierzemy i ocenimy podane przez Państwa informacje w tym zakresie. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest podanie o zawarcie umowy o pracę ze spółką SHOWROOM, por. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na przetwarzaniu przekazanych nam przez Państwa danych, por. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ponadto na podstawie powyższego możemy przeszukiwać Internet w poszukiwaniu odpowiednich i dostępnych informacji, w tym treści w mediach społecznościowych. Zazwyczaj będziemy szukać informacji o poprzednim zatrudnieniu, Państwa działalności zawodowej, kompetencjach i wynikach.

Jeśli dane stanowisko wymaga wypełnienia testów osobowości lub podobnych, zostaną Państwo o tym poinformowany po rozpatrzeniu podania. Wyniki takich testów są traktowane poufnie, ale są uwzględniane w naszej ocenie złożonego podania. Wyniki zostaną usunięte po zakończeniu procesu oceny. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W niektórych przypadkach mogą Państwo zostać również poproszeni o przedstawienie kopii zaświadczenia z rejestru karnego, w zależności od stanowiska, o które się Państwo ubiegają. Takie dane osobowe będą również traktowane jako poufne. W powyższych przypadkach będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 10 Dyrektywy DODO.

W ramach przeprowadzanej przez nas oceny Państwa kandydatury i Państwa podania możemy uzyskać referencje od Państwa byłych lub obecnych pracodawców. Zbieramy referencje wyłącznie od osób wskazanych przez Państwa. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub — jeśli wyrazili Państwo zgodę — art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zalecamy, aby w podaniu o pracę nie zawierać wrażliwych danych osobowych, takich jak dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, przynależność do związków zawodowych, orientacje seksualną, informacje zdrowotne itp. Jeśli praca na danym stanowisku wiąże się ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi stanu zdrowia fizycznego, zwrócimy się (po dokonaniu szczegółowej oceny) do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych osobowych, por. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli zaoferujemy Państwu stanowisko w spółce SHOWROOM, Państwa podane o pracę, a także wszelkie dodatkowe istotne dane osobowe zebrane w związku z postępowaniem rekrutacyjnym będą przechowywane u nas w Państwa aktach osobowych.

Jeśli nie zaoferujemy Państwu stanowiska, zatrzymamy Państwa podanie o pracę i wszelkie dodatkowe dane osobowe zebrane w związku z procedurą rekrutacyjną na okres 12 miesięcy od daty odmowy przyjęcia do pracy, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie tych danych osobowych.

 1. Informacje dla osób do kontaktu ze strony klientów B2B, dostawców i innych partnerów biznesowych spółki SHOWROOM

W tej części opisano politykę spółki SHOWROOM dotyczącą przetwarzania danych osobowych zebranych od osób do kontaktu ze strony klientów B2B spółki SHOWROOM, dostawców i innych partnerów biznesowych współpracujących ze spółką SHOWROOM.

Zbieranie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą zbierane w co najmniej jednym z następujących przypadków:

 • Kiedy Państwa firma lub firma, w której są Państwo zatrudnieni, zawiera umowę ze spółką SHOWROOM, w tym na zakup produktów lub usług oferowanych przez spółkę SHOWROOM
 • Gdy wykazali Państwo zainteresowanie produktami lub usługami spółki SHOWROOM, na przykład przekazując spółce SHOWROOM swoją wizytówkę
 • Kiedy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera SHOWROOM
 • Kiedy współpracują Państwo lub kontaktują się ze spółką SHOWROOM

Rodzaje danych osobowych

Spółka SHOWROOM może zbierać, przetwarzać i przechowywać poniższe dane osobowe:

 • Imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i podobne informacje identyfikacyjne
 • Informacje indywidualne, takie jak preferowane języki
 • Informacje organizacyjne, takie jak nazwa firmy, adres firmy, stanowisko, obszar działalności, główne miejsce pracy i kraj
 • Informacje umowne, takie jak zamówienia zakupu, faktury, umowy i analogiczne porozumienia między Państwa firmą (lub pracodawcą) a spółką SHOWROOM, które mogą zawierać Państwa dane kontaktowe
 • Informacje finansowe, takie jak warunki płatności, dane rachunku bankowego i zdolność kredytowa

Takie informacje mogą być przekazywane bezpośrednio przez Państwa (przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej i innej korespondencji) lub przez osoby trzecie, np. przez Państwa pracodawcę.

Cel przetwarzania

Dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 • Ogólne planowanie współpracy, jej realizacja i zarządzanie nią, w tym wszelkimi umowami
 • Administracja, np. przetwarzanie płatności (w tym odzyskiwanie zaległych faktur), ocena zdolności kredytowej, prowadzenie księgowości, audyt i fakturowanie, wysyłka i dostawa oraz usługi wsparcia
 • Newslettery i podobne komunikaty marketingowe
 • Obsługa zgłoszonych przez Państwa żądań
 • Ogólna komunikacja
 • Opracowywanie produktów i usług
 • Statystyki i analizy
 • Zgodność z prawem i cele regulacyjne, takie jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych i zobowiązań związanych ze zgodnością z przepisami w celu zapobiegania nielegalnym działaniom
 • Rozwiązywanie sporów

Podstawa przetwarzania

Spółka SHOWROOM przetwarza Państwa dane osobowe na co najmniej jednej z następujących podstaw:

 • Realizacja umowy: W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu realizacji umowy zawartej między Państwa firmą (lub pracodawcą) a spółką SHOWROOM, np. w związku z obsługą zamówień, zarządzeniem współpracą, kontami i profilami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami w zakresie m.in. zarządzania bieżącymi operacjami, które obejmują planowanie współpracy, jej realizację i zarządzanie nią lub nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie m.in. prowadzenia statystyk, analiz, działań marketingowych (niewymagających zgody), udzielania wsparcia oraz ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Wymogi prawne: Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zapobiegania oszustwom bądź ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zobowiązanie prawne: Przetwarzanie danych osobowych może w niektórych przypadkach być konieczne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak nasz obowiązek przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i zapobiegania nielegalnym działaniom (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zgoda: Spółka SHOWROOM będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe do przesyłania informacji o produktach, newsletterów i innych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to uprzednią wyraźną zgodę, chyba że obowiązujące prawo zezwala nam na kontakt z Państwem bez takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy. Jednak dane mogą być dłużej przechowywane w formie zanonimizowanej.

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, w tym w dokumentacji zamówień, są przechowywane przez 5 lat od końca roku obrotowego, po czym dane są usuwane.

Dokumentacja Państwa zgody marketingowej jest przechowywana przez 2 lata od momentu wycofania przez Państwa zgody na otrzymywanie materiałów w zakresie marketingu bezpośredniego.

 1. Ogólne informacje dla wszystkich objętych niniejszą polityką prywatności

Ujawnianie danych innym administratorom danych i podmiotom przetwarzającym

Aby zrealizować powyższy cel, możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym, które na podstawie umowy ze spółką SHOWROOM świadczą na rzecz spółki SHOWROOM stosowne usługi, w tym dostawcom m.in. usług informatycznych, systemów CRM, systemów rozliczeniowych, usług marketingowych, badania satysfakcji klientów, dystrybucji newslettera, usług analizy stron internetowych, wsparcia informatycznego, dostawcom hostingu, pośrednikom w płatnościach, dostawcom usług kurierskich, a także innym dostawcom systemów lub usług. Tacy usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami zgodnie z zawartymi umowami o przetwarzanie danych.

W SHOWROOM mogą Państwo robić zakupy online w sklepach stacjonarnych bezpośrednio na naszej platformie www.showroom.pl. Aby sklepy mogły przetworzyć i przekazać Państwa zamówienie, Państwa dane osobowe są ujawniane sklepom/sklepom internetowym, które mają dostarczyć Państwa zamówienie. Sklepy są niezależnymi administratorami danych, ponieważ przetwarzają dane osobowe do własnych celów.

Ponadto w określonych okolicznościach może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych następującym innym administratorom danych, np. dystrybutorom, w tym GLS (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto spółka SHOWROOM w niektórych przypadkach może mieć obowiązek lub uprawnienie do ujawnienia Państwa danych organom (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9, ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto możemy ujawnić Państwa dane osobowe zewnętrznym audytorom w celu wypełnienia naszego zobowiązania w zakresie audytu (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W związku z rozwojem spółki SHOWROOM struktura firmy może ulec zmianie, np. poprzez całkowitą lub częściową sprzedaż spółki SHOWROOM. W przypadku częściowego przeniesienia majątku zawierającego dane osobowe, podstawą związanego z tym ujawnienia danych osobowych są co do zasady prawnie uzasadnione interesy spółki SHOWROOM polegające na przeniesieniu części swojego majątku, jak również dokonywaniu zmian komercyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym lub administratorom danych mającym siedzibę w krajach spoza UE/EOG, które nie mają odpowiedniego poziomu ochrony, takie przekazanie będzie co do zasady oparte na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Pliki cookie

Nasza witryna korzysta z plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie dostępnej na dowolnej stronie w witrynie tutaj.

Bezpieczeństwo

Chronimy poufność, integralność i dostępność Państwa danych osobowych i wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, że nasze procedury wewnętrzne są zgodne z ustalonymi standardami bezpieczeństwa i obowiązującymi wymogami prawnymi.

Posiadamy wewnętrzne zasady bezpieczeństwa informacji, które zawierają instrukcje i środki chroniące Państwa dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, zmianą, przed nieuprawnioną publikacją oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich lub zapoznaniem się z nimi.

Państwa prawa

 • Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
 • Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec zbierania i dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 • Mają Państwo prawo zażądać sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem określonych ustawowych wyjątków
 • Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • W określonych okolicznościach mogą Państwo również zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych, a także przesłania przekazanych nam danych osobowych innemu administratorowi danych (przenoszenie danych)
 • W każdej chwili mogą Państwo wycofać każdą wyrażoną zgodę. Z naszego newslettera można zrezygnować, klikając łącze na dole newslettera

Łącza do innych stron internetowych

Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn lub do witryn zintegrowanych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość witryn innych firm ani ich praktyki związane ze zbieraniem danych osobowych. Przy okazji odwiedzin w tych witrynach zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności właściciela witryny i innymi odpowiednimi politykami.


Dodatkowy Rozdział Polityki Prywatności: Przetwarzanie Nagrań Rozmów Telefonicznych

Ten rozdział określa, w jaki sposób Miinto Host A/S przetwarza nagrania rozmów telefonicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w Unii Europejskiej (UE). Ten rozdział stanowi rozszerzenie istniejącej Polityki Prywatności dla strony www.showroom.pl.


Przetwarzanie Nagrań Rozmów Telefonicznych

W Miinto możemy nagrywać rozmowy telefoniczne w celach takich jak zapewnienie jakości, obsługa klienta, szkolenie oraz rozwiązywanie sporów. Nagrania te mogą zawierać dane osobowe, takie jak imię dzwoniącego, dane kontaktowe oraz ewentualnie wrażliwe informacje udostępnione podczas rozmowy.


Podstawy Prawne Przetwarzania

Przetwarzanie nagrań rozmów telefonicznych opiera się przede wszystkim na konieczności wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych) oraz naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w poprawie jakości obsługi klienta oraz szkoleniu naszego personelu.


Przetwarzanie i Przechowywanie

Nagrania rozmów telefonicznych są przechowywane bezpiecznie wewnątrz UE na naszych serwerach przez okres trzech miesięcy od daty nagrania. Po tym okresie nagrania są automatycznie usuwane, chyba że konieczne jest zachowanie ich na dłuższy okres ze względu na trwające spory lub obowiązki prawne.


Dostęp i Udostępnianie

Dostęp do nagrań rozmów telefonicznych jest ograniczony do upoważnionego personelu, który wymaga dostępu w celach określonych w niniejszej polityce. Ogólnie rzecz biorąc, nie udostępniamy nagrań rozmów telefonicznych stronom trzecim, chyba że zachodzą następujące przypadki:

 • Z wyraźną zgodą dzwoniącego.
 • Aby wypełnić obowiązki prawne lub odpowiedzieć na zgodne z prawem żądania organów publicznych.
 • W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia, lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia naszych klientów lub opinii publicznej.


Twoje Prawa

Jako dzwoniący, którego rozmowa telefoniczna jest nagrywana, przysługują Ci pewne prawa zgodnie z RODO, w tym:

 • Prawo dostępu: Możesz zażądać dostępu do nagrań rozmów telefonicznych zawierających Twoje dane osobowe i uzyskać kopię.
 • Prawo do sprostowania: Jeśli Twoje zarejestrowane informacje są nieścisłe lub niekompletne, możesz żądać poprawek.
 • Prawo do usunięcia: Możesz zażądać usunięcia nagrań Twoich rozmów telefonicznych w określonych okolicznościach.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w nagraniach z konkretnych powodów.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Możesz zażądać kopii swoich danych osobowych w strukturalnym formacie czytelnym dla maszyn.


Pytania lub skargi

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci złożenia skargi na sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem dataprotection@miinto.com lub o kontakt telefoniczny pod 22 100 44 41 . Można również napisać do nas na adres:

SHOWROOM sp. z o.o.

ul. Hoża 51,

00-681 Warszawa,

NIP 521-362-88-19

Jeśli Państwa skarga nie zostanie przez nas rozstrzygnięta i chcą Państwo kontynuować sprawę, mogą Państwo złożyć skargę do Urzad Ochrony Danych Osobowych:

Urzad Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. W przypadku zmian data na dole polityki prywatności ulegnie zmianie. Obowiązująca polityka prywatności będzie zawsze dostępna pod adresem www.showroom.pl/privacy-policy.

Ostatnia aktualizacja [06 września 2023 r.]